• neiyetu

Responsabilidade social corporativa (RSE)

Responsabilidade social corporativa (RSE)

Responsabilidade social corporativa R RSE)

Realizamos continuamente as nosas responsabilidades sociais do mellor xeito posible.

Responsabilidade ante os clientes

Usamos os recursos da forma máis eficiente posible para ofrecer produtos e servizos que os clientes precisan. Como fabricante responsable de materias primas naturais, mantemos unha relación estratéxica estable e duradeira cos nosos clientes. Agardamos contribuír á sociedade a través dos nosos produtos. Amemos a natureza e disfrutemos da vida.

Responsabilidade cos empregados

Os recursos humanos non só son a preciosa riqueza da sociedade, senón tamén a forza de apoio ao desenvolvemento empresarial. Todos os empregados dunha empresa son moi importantes para nós. Garantiremos a estabilidade do traballo do persoal, a aprendizaxe e o progreso continuos, prestaremos atención á saúde do persoal, para que o persoal poida coidar da familia e do traballo. Os empregados fan de nós unha empresa forte. Respectámonos e avanzamos xuntos.

Responsabilidade ante a sociedade

Como empresa, adherímonos ao desenvolvemento sostible, prestamos moita atención ao aforro de recursos e á protección do medio natural.
Tentamos todo o posible para axudar ás áreas atrasadas a resolver o problema do traballo e recursos ociosos, formar aos agricultores, desenvolver a agricultura e crear ingresos para os agricultores locais. Tamén aumentamos o investimento e os novos proxectos para ampliar o emprego e reducir a presión laboral da sociedade.